Program

Konferensen kommer att vara i Aula Biologica samt i Naturvetarhuset

Dag 1 - 10 oktober

09.30-10.00

10.00-10.15

10.15-11.30

11.30-13.00

13.00-16.30

17.00-

Registrering

Rektor öppnar konferensen

Keynote

Lunch

Konferensaktiviteter

Ceremoni för meriterade och excellenta lärare

 
 

Dag 2 - 11 oktober

08.30-11.30

11.30-12.00

Konferensaktiviteter

Eva Svedmark, föreståndare vid UPL, avslutar konferensen

Anmälan

Anmälan är stängd.

Sessionsprogram

Kontakt

Vid frågor kring konferensen, kontakta Hanna Karlsson, UPL.