Välkommen till den fjortonde universitetspedagogiska konferensen den 10-11 oktober

Konferensens huvudtema är ”Helhetssyn på undervisning – kropp, känsla och kognition i akademin”.
Konferensen vänder sig till all undervisande personal, pedagogiskt ansvariga samt lednings- och utbildningsadministrativa funktioner vid Umeå universitet. Vi välkomnar särskilt deltagaraktiva presentationer samt bidrag som presenteras tillsammans med studenter.
Det går bra att presentera på svenska och engelska.

Viktiga datum

  • Sista dag för anmälan av bidrag: 12 juni 2019
  • Sista anmälningsdag för deltagande på konferensen: 25 september 2019
  • Universitetspedagogiska konferensen: 10-11 oktober 2019

Presentationsformer

Läs mer om presentationsformerna här.
Här hittar du också alla abstrakt för konferensen.

 

Kontakt

Vid frågor kring konferensen, kontakta Hanna Karlsson, UPL.