Katarina Winka

Universitetspedagogik och lärandestöd

Mona Fjellström

Universitetspedagogik och lärandestöd

Lina Holm

Universitetspedagogik och lärandestöd

Hans-Erik Sjöström

Universitetspedagogik och lärandestöd

Jenny Eklöf

Idé- och samhällsstudier

Niklas Andersson

Designhögskolan

Ulrika Aasa

Samhällsmedicin och rehabilitering

Erik Lindberg

Företagsekonomi, Handelshögskolan

Petra Holmbom

Umeå naturvetare- och teknologkår (NTK)

Stina Alm

Umeå Medicinska Studentkår (MS)