Den trettonde universitetspedagogiska
konferensen går av stapeln den 24-25 oktober 2017

Föreläsningsbilder Keynote

Här finns föreläsningsbilder för årets huvudtalare Henrik Hegender att ladda ner. Henriks presentation hade titeln “Högre utbildning mitt emellan teori och praktik: hur lär och bedömer vi våra studenter?”.

Klicka här för att ladda ner föreläsnignsbilderna

Program och sammanställning av absctracts för nedladdning

Nu finns program och sammanställning av abstracts för nedladdning. Klicka på någon av knapparna nedan för att öppna dokumenten.
Program
Abstracts

Årets huvudtema är Undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?

Konferensen vänder sig till all undervisande personal, pedagogiskt ansvariga samt lednings- och utbildningsadministrativa funktioner vid Umeå universitet. Vi välkomnar särskilt deltagaraktiva presentationer samt bidrag som presenteras tillsammans med studenter. Det går bra att presentera både på svenska och engelska.

Konferensens underteman

Verksamhetsintegrerat lärande

Inom detta tema välkomnar vi bidrag som illustrerar och/eller problematiserar professionsutveckling eller olika sätt att integrera utbildning och yrkespraktik.

Examination

Inom detta tema välkomnar vi bidrag som till exempel handlar om kvalitativa bedömningar, bedömningskriterier, peer feedback, progression, samverkan/sambedömning eller klinisk bedömning.

Internationalisering

Inom detta tema välkomnar vi bidrag som tar upp hur vi kan internationalisera utbildning, skapa förutsättningar och incitament för utbyten samt ta tillvara lärares och studenters olika kompetenser och erfarenheter.

Akademiskt lärarskap

Inom detta tema välkomnar vi bidrag som tar upp frågor om lärarrollen; till exempel kollegialitet, studentsamverkan, kompetensutveckling, pedagogiska utvecklingsprojekt, att göra sin kunskap tillgänglig för kollegial granskning och reflektion samt strategisk utbildningsledning.

E-lärande

Inom detta tema välkomnar vi bidrag som tar upp frågor som rör den pågående digitaliseringen av högre utbildning, utmaningar och möjligheter med e-lärande i olika former, samt pedagogiska strategier och praktiska erfarenheter av e-lärande i olika sammanhang.